Fra valgkomitéen!!

Hei alle sammen!

Det er en stund til, men vi skal ha en generalforsamling

31 Mars 2019, der skal det være valg.

Styret i Nsbk består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og to varamedlemmer.

 

De som er på valg er:

2st Styremedlem

2st Vara

Valgkomitéen

1st medlem

1st Vara 

I tillegg skal det velges Revisor og en vararevisor.

Andre verv velges under selve generalforsamlingen.

 

Har du ideer eller forslag som du ønsker å drøfte med en eller flere i valgkomitéens medlemmer må dere gjerne ta kontakt.

Endelige forslag skal være på forespurte og villige kandidater.

Hilsen Valgkomitéen.

Rick, Ingebjørg, Emilie, Andreas