NORSK SANKT BERNHARD KLUBB

Org.nr. 984 569 947

Kontonr 7874.05.75057
www.sanktbernhardklubb.com Epost: nsbkstyret@gmail.com

Klubbens adresse:

Norsk Sankt Bernhard Klubb

V/ Helen Vanebo

Stormoen 1

2270 Flisa

STYRET

Leder:

Helen Vanebo

Mob: 95286552

Mail: nsbkleder@gmail.com

 

Nestleder:

Rolf Johnsen

Mob: 41507626

Mail: rolf.aku@gmail.com

 

Sekretær & Medlemsservice

Else Vold

Mob: 40010864

Mail: nsbksekriter@gmail.com

 

Styremedlem

Trygve Hovdal

 Mob: 99278021

 Mail: trygve@donnsliten.no

 

Styremedlem

 

Mail: 

1.Vara 

Anne Lise Rognerud

Mob: 97122929

Mail: anneliserognerud67@gmail.com

 

2.Vara

Jardar Øyen

Mob: 90798441

Mail: jardaroyen@hotmail.com

KASSERER OG FAKTURA ADRESSE

Johanna Gøransson

Mob: 45247798

Mail: nsbkkasserer@gmail.com

Fakturaadresse

NSBK

V/ Johanna Gøransson

Åsvegen 724

2030 Nannestad

REVISOR

Ekstern revisor

 

VALGKOMITEÈN

Medlem: 

Rick Vanebo

Tlf: 47314785

Mail: rickvanebo65@gmail.com

Medlem:

Ingebjørg Stb. Langseth

Telefnr: 91857557

Mail: valdresrosa@gmail.com

Medlem:

Emilie Marhaug

Telefnr: 41554092

Mail: emiliemarhaug@gmail.com

Vara:

Andreas Bredal Ekeberg

Telefnr:

Mail: 

VALPEFORMIDLER

Emilie Marhaug

Mail: nsbkvalpeformidling@gmail.com

UTSTILLING OG AKTIVITETS KOMITEÈN

Styret er sammen om utstilling og aktivitets komiteèn. Er dette noe du kunne tenke deg og delta i ikke nøl med og høre av deg til styret. Jo fler vi er desto bedre blir det.

Utstillingsleder og Plassjef

​Mobil:

Mail:

Utstillings-Komiteen

Anne Lise Rognerud

Mobil: 97122929

Mail: anneliserognerud67@gmail.com

Trygve Hovdal

Mobil: 99278021

Mail: trygve@donnsliten.no

Else Cathrine Wold

Janne Petra Thørn

Mobil: 99509863

Mail: jptmilla76@hotmail.com

Rekvisita

Klubbens henger står på vinterlagring i Oslo.

Matrialforvalter

Styret

Ansvarlig for Aktivitetsdag 2019

Monica Ulvmoen    

Mob: 97140713

mail:

Kontaktperson for kurs

Else Vold

Mobil: 

Mail: nsbksekreter@gmail.com

Distrikskontakter

Er det et fylke som ikke har egen kontakt og kanskje DU har lyst til å være en kontaktperson, ta gjerne kontakt med en i styret for mer info. 

Finnmark og Troms Fylke                 

​Inger-Lill Johansen 

Mob: 94149092

Mail: 


 

Hedmark Fylke  

Anniken Solbjør                                 

Mob: 95944169

Mail: 


 

Møre og Romsdal

Kirsten Asp

Tlf. 90933660

Mail: kirsas.ka@gmail.com 


Oppland Fylke                    

​Laila Nordby

Mob: 97613939

Mail:                                            

Ingebjørg Stb.Langseth 

Mob: 91857557

Mail: valdresrosa@gmail.com    


Rogaland Fylke         

​Kristine Alstad 

Mob: 93867242

Mail: 


Telemark Fylke

Inger Briskemyr Nykås


Østfold Fylke

Monica Ulvmoen

Mob: 97140713

Mail:

SALG OG SPONSOR ANSVARLIG

Trygve Hovdal & Linda Nordvik Østby

Mail: nsbk.salgogsponsor@gmail.com 

REDAKTØR BERNHARDPOSTEN

Anne Lise Rognerud

Mail: nsbkredaktor@gmail.com 

WEBMASTER

Janne Petra Thørn

Mail: jptmilla76@hotmail.com